28. února 2024
Mateřská škola - Aktuality


AKCE V BŘEZNU 2024

 

 

1.3. (pátek)                  keramika

                                    (pí Ferenčíková)

                                                                                        lekce 30 Kč

1.3. (pátek)                  fotografování - jedno společné foto

                                    (p. Plandor)

1 ks = 60 Kč

 

11.3. – 15.3.                bude provoz MŠ Netřebice vzhledem k jarním prázdninám omezen na  jednu

                                    třídu. (Žádáme nezaměstnané rodiče, aby si tyto dny nechali děti doma.)

 

19.3. (úterý)                rodičovská schůzka

od 16:00 hod.              (plavání, výlet, uzavření MŠ v době letních prázdnin…)

 

20.3. (středa)              návštěva ZŠ Školní v Kaplici

                                   (pouze předškolní děti)

 

24.3. (neděle)             Vítání občánků

v 9:50 hod.                 (pouze vybrané děti)

 

27.3. (středa)              návštěva ZŠ Fantova

                                   (pouze předškolní děti)

 Úhrada místního poplatku za psa na rok 2024

 25. ledna 2024
Obecní úřad - Aktuality z OÚ


Sazba poplatku za psa na kalendářní rok 2024 činí:

jeden pes 100 Kč, druhý a další pes téhož vlastníka 150 Kč

senior (65 let a více) jeden pes 50 Kč, druhý a další pes téhož vlastníka seniora 75 Kč

v bytovce jeden pes 200 Kč, další pes téhož vlastníka 300 Kč

 

Tento poplatek je možné uhradit bezhotovostně - převodem na účet obce číslo: 650 122 544/0600

s uvedením správného VS (variabilního symbolu) = 1341xxx, kde xxx znamená číslo popisné.

Dále je poplatek možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě.

Splatnost tohoto poplatku pro rok 2024 je do 29. února 2024.

Ohlašovací povinnost: Držitel psa (poplatník) je povinen ohlásit obecnímu úřadu svoji poplatkovou povinnost do 15 dnů ode dne, kdy jeho pes dovršil stáří tří měsíců, nebo držitel nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

  23. října 2023
Obecní úřad - Aktuality z OÚ


foto

Obec Netřebice nabízí k prodeji knihu rodáka Judr. Jana Stejskala Netřebice a okolí.

Kniha je v prodeji na podatelně obecního úřadu v Netřebicích za 270,00 Kč. 


V neděli 26.11.2023 od 16.00 hodin proběhně na obecním úřadě slavnostní křest této knihy za účasti pana Stejskala. 


Přihlašte se k odběru důležitých informací přímo na Váš mobil pomocí SMS zpráv...

  Chci zasílat důležité SMS