Propage dotace od Jihočeského kraje z programu Kulturní dědictví

 11. června 2021
Obecní úřad - Aktuality z OÚ


Jihočeský kraj poskytl z Dotačního programu Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021- opatření číslo V.-nemovité kulturní památky neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu: Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Netřebicích “par. číslo 3474/2 v k.ú. Netřebice, rejstř. č.24731/3-1354.Propagace dotace od Jihočeského kraje z POV 2021

 11. června 2021
Obecní úřad - Aktuality z OÚ


                                   

Jihočeský kraj poskytl v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 neinvestiční dotaci 270 000 Kč na realizaci „Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově MŠ Netřebice“ 31. března 2021
Obecní úřad - Aktuality z OÚ


Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Netřebice 147, o uložení doporučených zásilek na podatelně obce Netřebice. Osoby níže uvedené s trvalým pobytem na adrese Netřebice 147 mají v úřadovně Obce Netřebice k vyzvednutí výzvy nebo opakované výzvy o uložení doporučených zásilek. Výzvy jsou zveřejněny pouze po dobu možnosti vyzvednutí doporučených zásilek.
Jméno a příjmení adresáta Datum uložení zásilky Poslední den Podací číslo Úložní místo
k vyzvednutí zásilky
Jiří Šandor 9.6.2021 25.6.2021 RR2573944379F Pošta Velešín, Školní 501
Jiří Šandor 10.6.2021 21.6.2021 RR032682416CZ

Pošta Velešín,

Školní 501

 Úhrada poplatku za vývoz komunálního odpadu

 29. dubna 2021
Obecní úřad - Aktuality z OÚ


Poplatek za vývoz komunálního odpadu za období od 1.10.2020 do 30.4.2021 je stanoven na:


                                             360,-  Kč  za  vývoz  1x  měsíčně
                                             675,-  Kč  za  vývoz  2x  měsíčně
                                          1 395,-     Kč  za  vývoz  1x  týdně


 

Tento poplatek je možné uhradit bezhotovostně - převodem na účet obce číslo: 650 122 544/0600 s uvedením správného VS (variabilního symbolu) = 1340xxx, kde xxx znamená číslo popisné.

 

Dále je poplatek možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě.

 

Splatnost poplatku za vývoz

komunálního odpadu za zimní období  je do 31.5.2021!