Úhrada poplatku za vývoz komunálního odpadu

 29. dubna 2021
Obecní úřad - Aktuality z OÚ


Poplatek za vývoz komunálního odpadu za období od 1.10.2020 do 30.4.2021 je stanoven na:


                                             360,-  Kč  za  vývoz  1x  měsíčně
                                             675,-  Kč  za  vývoz  2x  měsíčně
                                          1 395,-     Kč  za  vývoz  1x  týdně


 

Tento poplatek je možné uhradit bezhotovostně - převodem na účet obce číslo: 650 122 544/0600 s uvedením správného VS (variabilního symbolu) = 1340xxx, kde xxx znamená číslo popisné.

 

Dále je poplatek možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě.

 

Splatnost poplatku za vývoz

komunálního odpadu za zimní období  je do 31.5.2021!

Obec Netřebice hledá brigádníka

 26. dubna 2021
Obecní úřad - Aktuality z OÚ


Obec Netřebice hledá brigádníka na údržbu zeleně v obci (sečení trávy).

Odměna 120,- Kč/ hodinu.

Bližší informace na OÚ Netřebice osobně, na emailu: starosta@obecnetrebice.cz nebo na telefonu č. 723 469 247. 

Úplata za měsíc duben 2021

 26. dubna 2021
Mateřská škola - Aktuality


Děti, které se v měsíci dubnu 2021 nezúčastnily předškolního vzdělávání, jsou od úplaty za měsíc duben 2021 OSVOBOZENY.