Prohlášení o přístupnosti


Obec Netřebice se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky ( https://www.obecnetrebice.cz/ )Stav souladu


Tyto internetové stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 - úroveň AA.Informace prezentované v jiných formátech


Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Tyto formáty jsou také mnohdy vhodnější pro tisk. Některé internetové prohlížeče již v sobě mají zabudovanou funkci, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů (především PDF). K prohlížení těchto dokumentů je taktéž možné zdarma stáhnout např. programy Acrobat Reader (pro formát PDF) a Libre Office (pro formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX)Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti


Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.9.2020.

Prohlášení bylo revidováno dne 1.9.2020.

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.Zpětná vazba a kontaktní údaje


Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty, stejně tak Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek. Děkujeme!


Kontakt na správce obsahu


Obec Netřebice
Netřebice 147
382 32 Netřebice

tel. 380 321 206
email: podatelna@obecnetrebice.cz


Kontakt na technického provozovatele
(webmaster)


Robert Sedlák

tel. 777 282 292

email: info@robertsedlak.cz

www.robertsedlak.czPostupy pro prosazování práva


V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:


Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz