Obecní symboly                                                 ZNAK A VLAJKA


Obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 19.5.2020 usnesením č. 12/2020 návrh obecních symbolů znaku a vlajky, které vypracovala firma LIKA Hrdějovice. Dne 6.1.2021 rozhodl výbor Poslanecké sněmovny o udělení znaku a vlajky.                                                                         

Znak

Popis:


Ve stříbrno-zeleně šikmo děleném štítě nahoře červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky, dole pět (1, 2, 2) zlatých hvězd do kruhu.
                                                          


Vlaka

Popis:


Bílo-zeleně šikmo dělený list, v bílém poli červená růže se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky, v zeleném poli pět (1, 2, 2) žlutých šesticípých hvězd do kruhu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.


Zdůvodnění použití figur


Pětilistá růže - Erbovní znamení pánů z Rožmberka

Vyobrazena červeně se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky. Rožmberkové vlastnili významné statky v celém království. Mimořádné postavení si vybudovali na jihu Čech, kde jim patřili souvislé pruhy území od Vimperka k Českému Krumlovu, Rožmberku, Kaplici, Novým Hradům, Třeboni a Bechyni.

Obec Netřebice a okolí spadala do těchto území, jež měl rod ve vlastnictví. 


Hvězdy

V návrzích vyobrazeno pět šesticípých zlatých/žlutých hvězd do kruhu. Figura symbolizuje jeden z atributů sv. Jana Nepomuckého, jemuž je zasvěcena síňová kaple v obci, jež je zároveň významnou sakrální stavbou.


Stříbrná tinktura/kov - v návrzích bílá

Představuje pole erbu pánů z Rožmberka. Symbolizuje čistotu, smysl pro čest, právo a spravedlnost, též moudrost a radost. 


Zlatá tinktura/kov - v návrzích žlutá

Symbolický význam zlaté tinktury je v první řadě bohatství nejen světské, ale také duchovní. Dále vznešenost, sláva, životní síla, vitalita, svoboda a oslnivý lesk. Zlatá (žlutá) - je srovnávána se sluncem. 


Zelená tinktura

Představuje veškerou zeleň v obci a jejím okolí. Hlavně lesy, louky, pastviny. Je odvozena od veškeré vegetace. Působí nedráždivě, chladně, vyváženě a uklidňujícím dojmem. Je barvou života, zdravého mládí a v heraldické symbolice značí volnost, krásu, optimismus, důvěru, mírnost, přátelství, zdraví, naději a mír.