Mateřská škola Aktuality 18. ledna 2023


Uzavření MŠ Netřebice v době letních prázdnin:

 

                                                              3. 7.  –  11. 8. 2023

 

Od 3. 7. –  14. 7. 2023 lze využít v nezbytných případech zařízení MŠ Zubčice.

(Nutné závazně nahlásit v květnu pí ředitelce v MŠ Netřebice.)

  31. srpna 2022


AKCE V LEDNU 2023


 

13.1. (pátek)                Předváděcí akce naši dravci

                                    (akce proběhne na hřišti nebo ve třídě dle počasí, děti uvidí sýčka, sovu, puštíka, káně a orla)

                                                                                        vstupné 80 Kč

 

                                                                                    

23.1. (pondělí)             keramika

                                    (pí Ferenčíková)

                                                                                        lekce  30 Kč

 

 

24.1. (úterý)                pohádka Dráček Arnošt

                                    (Divadlo Bambiny)

                                                                                              cena 80 Kč

 

 

 

 Výše úplaty za prosinec 2022

 24. listopadu 2022


Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Netřebice je stanovena na 300 Kč měsíčně.

 

_______________________________________________________________________

     V prosinci bude od 22. 12. – 30. 12. 2022 MŠ uzavřena.

           Za měsíc prosinec 2022 činí úplata 214 Kč.PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

 9. listopadu 2022


MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

je dotační program vyhlášený Jihočeským krajem pro nízkopříjmové skupiny, v rámci nějž mohou zákonní zástupci žádat podporu na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže.

Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže. Vyplněné žádosti se všemi přílohami odevzdávejte ředitelce MŠ. 


Podrobné informace k programu ke stažení: 


https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze