Zajímavosti obce


Kaplička sv. Jana Nepomuckého


Netřebice zdobí i lidové selské stavby z 19. století. V sousedství mateřské školky stojí od roku 1825 síňová kaplička sv. Jana Nepomuckého.Kaplička
Hrob obětí tzv. transportu smrti


Jižně od obce v březovém háji je společný hrob čtyřiceti šesti obětí tzv. transportu smrti, které po zdejší trati projížděli v zimě roku 1945 z koncentračního tábora v Osvětimi do Matthausenu.


Hrob obětí tzv. transportu smrti     Transporty smrti procházely českým územím na sklonku druhé světové války 1944 a zejména 1945, když nacisté před postupujícími spojeneckými vojsky (z východu sovětská armáda, ze západu americko-britská vojska) vyklízeli koncentrační a i jiné tábory (zajatecké, pracovní). Současně docházelo k "odstraňování" přímých účastníků a svědků nacistických zvěrstev prováděných v těchto likvidačních táborech. Desetitisíce vězňů byli vyhnány na pěší pochody smrti nebo převáženy v otevřených železničních vozech, bez veškerého zabezpečení jídlem a vodu (o oblečení nemluvě), do jiných táborů v tehdy ještě neobsazeném vnitrozemí "Třetí říše". Vězňové byli na cestě řadu dní bez jídla a vody, v chatrném táborovém oblečení ve vysoce nepříznivých klimatických podmínkách (vysoké mrazy, vítr, sníh).


     Právě při těchto pěších pochodech a transportech v otevřených vagónech za krutých mrazů, jejichž hlavní trasy procházely přes komunikační síť českých zemí, docházelo k úmyslnému decimování vězňů. Nemocní a neschopní dalšího transportu či pochodu byli zpravidla stříleni.


V únoru a březnu 1945 přecházelo přes území českých zemí asi na 65.000 válečných zajatců, kterým naše obyvatelstvo přes přísné zákazy nacistů poskytovalo v rámci svých omezených možností maximálně možnou pomoc. Právě bránění nacistů v pomoci českých obyvatel nemocným a vysíleným vězňům a zajatcům, (kdy přistižení Češi a Češky byli trestáni, někdy i smrtí zastřelením), vedlo k vzrůstu touhy mnoha obyvatel po pomstě za učiněná příkoří a teror. Na trasách transportů a pochodů smrti zůstaly desítky hromadných hrobů.


      V letech 1945 -1974 bylo na území Čech nalezeno a otevřeno 124 hromadných hrobů a z nich bylo exhumováno 4.636 obětí.


Na území našeho spádu se jedná především o tyto hromadné hroby:


  • Horní Dvořiště - památník 14 obětí z tzv. transportu smrti, který projížděl v lednu 1945
  • NETŘEBICE - památník a společný hrob 44 neznámých obětí transportu smrti + 2 sovětští vojáci
  • Omlenice - transport vězňů z Osvětimi byl určen do Mauthausenu, ale tan nebyl přijat a byl vrácen zpět. Jen na úseku Horní Dvořiště - Omlenice podlehlo útrapám desítky vězňů, kteří byli za jízdy vyhozování podél trati. Oběti byly koncem roku 1945 exhumovány a pohřbeny v hromadných hrobech v Omlenicích, Netřebicích a Horním Dvořišti.
  • Velešín - na místním hřbitově pochováno 11 obětí transportu smrti.  Koněspřežní železnice


V červenci roku 1825 byla u Netřebice zahájena stavba první koněspřežní železnice na evropském kontinentě, spojující České Budějovice a Linec, sloužící k přepravě soli z Rakouska do Čech a později i osobní dopravě. Tuto dobu připomíná kamenný propustek u zastávky ČD Výheň.Páter Josef Jílek


Významným rodákem osady Výheň je páter Josef Jílek. Narodil se 19.10.1908. Absolvoval českobudějovické gymnázium, v témže městě vystudoval kněžský seminář a přijal svátost kněžství. Byl ustanoven kaplanem v Prachaticích, poté krátce farářem v Kunžaku a v letech 1936-1942 v Katovicích. Krátce před zatčením gestapem působil v Česticích. Zapojil se do protifašistického odboje; byl napojen na odbojovou skupinu ÚVOD prostřednictvím podskupiny KAREL, kterou kromě něho tvořili npor. Felix Peřka a MUDr. Karel Hradecký. Vystavoval falešné křestní listy, spolupůsobil také při falšování přihlášek a odhlášek pobytu - tak zachránil život řadě lidí. V době heydrichiády byl 5.8.1942 zatčen a uvězněn. Dne 20.4.1945 byl popraven gilotínou v brandenburgské káznici jako úplně poslední zdejší oběť, ani ne týden před jejím osvobozením. Roku 1995 obdržel in memoriam od prezidenta ČR státní vyznamenání - medaili Za zásluhy I. stupeň.


Páter Josef Jílek
Zvonička


Na návsi stojí od roku 1991 zvonička se zvonem sv. Václava z bývalé netřebické kovárny. Každý rok 5. července u ní hasičský sbor pořádá hasičkou veselici "U Zvoničky"


Zvonička