Obecní úřad Aktuality z OÚ 12. června 2024


foto


 30. května 2024


UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!

 

V PROSTORU KONTEJNEROVÝCH HNÍZD JSOU KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, NE NA PYTLE SE SMĚSNÝM ODPADEM.

DÁLE INFORMUJI, ŽE MÁ OBEC NETŘEBICE SMLOUVU SE SBĚRNÝM DVOREM V KAPLICI, TAKŽE OSTATNÍ ODPAD JE MOŽNO ODVÉST BEZPLATNĚ TAM!!!

 

PROTO POKUD NĚKDO UKLÁDÁ JAKÝKOLIV ODPAD MIMO KONTEJNER, BUDE MU CENA VÝVOZU PŘEDEPSÁNA K ÚHRADĚ.Smlouva o zajištění sběru odpadů

 20. prosince 2019


Od začátku roku 2020 je v platnosti smlouva s firmou Technické služby Kaplice, která umožňuje občanům Netřebic (po předložení občanského průkazu) zdarma využívat služeb sběrného dvora v Kaplici. U stavební sutě je limit 200 kg na číslo popisné za rok.

 

Provozní doba SD Kaplice

Pondělí   8,00  -   16,30

Úterý       8,00  -   16,30

Středa     8,00  -   16,30

Čtvrtek    8,00  -   16,30

Pátek      8,00  -   16,30

Sobota    8,00  -   12,00

Neděle    Zavřeno

________________________________________________________

 

 

 Současná provozní doba LÉKÁREN V KAPLICI

 6. listopadu 2023

 23. října 2023


foto

Obec Netřebice nabízí k prodeji knihu rodáka Judr. Jana Stejskala Netřebice a okolí.

Kniha je v prodeji na podatelně obecního úřadu v Netřebicích za 270,00 Kč. 


V neděli 26.11.2023 od 16.00 hodin proběhně na obecním úřadě slavnostní křest této knihy za účasti pana Stejskala.  2. října 2023


Od 2.10.2023 až do odvolání je zákaz vyvážení odpadu ze zahrad na hnojiště pod tratí. Náhradní úložiště je na velkokapacitním kravíně v Netřebicích. Pokud bude areál uzavřen je další možné místo na uložení odpadu v kravíně v Rozpoutí. 

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

 28. února 2023


OBEC NETŘEBICE NABÍZÍ K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY O VÝMĚŘE CCA 101 M2NUTNO VIDĚT.


V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE OBECNÍ ÚŘAD V NETŘEBICÍCH.Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

 24. října 2022


Je-li ve správním řízení údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu občana sídlo ohlašovny, kde ke zrušení trvalého pobytu došlo. 


Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny obecního úřadu Netřebice


Obecní úřad Netřebice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§10c zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu u Obecního úřad Netřebice, Netřebice 147, 382 32 Netřebice. Občan s touto adresou má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v úředních hodinách osobně nebo telefonicky na telefonním čísle: 380 321 206, popř. e-mailem na podatelna@obecnetrebice.cz


V této souvislosti upozorňujeme, že Obecní úřad Netřebice umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné. Obecní úřad Netřebice není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu na ohlašovně Netřebice 147, Netřebice jsou ukládány u pobočky České pošty Velešín.


Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašovny nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s adresou trvalého pobytu na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením. 


V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění "odnosu" nebo "dosílky" na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).