Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 pro obec: N E T Ř E B I C E


Datum uveřejnění: 7. leden 2022
Datum sejmutí: 31. březen 2022