MONITOR - rozklikávací rozpočtové a účetní informace


Datum uveřejnění: 20. září 2023

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.


Rozklikávací rozpočty obce, včetně plnění, jsou zveřejněné na webových stránkách státní pokladny:


Obec Netřebice | Monitor (statnipokladna.cz)