Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem


Datum uveřejnění: 6. prosinec 2023

Číslo právního předpisu: 6/2023