Obecní úřad Aktuality z OÚÚhrada místního poplatku za psa na rok 2024

 25. ledna 2024


Sazba poplatku za psa na kalendářní rok 2024 činí:

jeden pes 100 Kč, druhý a další pes téhož vlastníka 150 Kč

senior (65 let a více) jeden pes 50 Kč, druhý a další pes téhož vlastníka seniora 75 Kč

v bytovce jeden pes 200 Kč, další pes téhož vlastníka 300 Kč

 

Tento poplatek je možné uhradit bezhotovostně - převodem na účet obce číslo: 650 122 544/0600

s uvedením správného VS (variabilního symbolu) = 1341xxx, kde xxx znamená číslo popisné.

Dále je poplatek možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě.

Splatnost tohoto poplatku pro rok 2024 je do 29. února 2024.

Ohlašovací povinnost: Držitel psa (poplatník) je povinen ohlásit obecnímu úřadu svoji poplatkovou povinnost do 15 dnů ode dne, kdy jeho pes dovršil stáří tří měsíců, nebo držitel nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

 Současná provozní doba LÉKÁREN V KAPLICI

 6. listopadu 2023

 23. října 2023


foto

Obec Netřebice nabízí k prodeji knihu rodáka Judr. Jana Stejskala Netřebice a okolí.

Kniha je v prodeji na podatelně obecního úřadu v Netřebicích za 270,00 Kč. 


V neděli 26.11.2023 od 16.00 hodin proběhně na obecním úřadě slavnostní křest této knihy za účasti pana Stejskala.  2. října 2023


Od 2.10.2023 až do odvolání je zákaz vyvážení odpadu ze zahrad na hnojiště pod tratí. Náhradní úložiště je na velkokapacitním kravíně v Netřebicích. Pokud bude areál uzavřen je další možné místo na uložení odpadu v kravíně v Rozpoutí. 

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

 28. února 2023


OBEC NETŘEBICE NABÍZÍ K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY O VÝMĚŘE CCA 101 M2NUTNO VIDĚT.


V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE OBECNÍ ÚŘAD V NETŘEBICÍCH.Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

 24. října 2022


Je-li ve správním řízení údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu občana sídlo ohlašovny, kde ke zrušení trvalého pobytu došlo. 


Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny obecního úřadu Netřebice


Obecní úřad Netřebice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§10c zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu u Obecního úřad Netřebice, Netřebice 147, 382 32 Netřebice. Občan s touto adresou má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v úředních hodinách osobně nebo telefonicky na telefonním čísle: 380 321 206, popř. e-mailem na podatelna@obecnetrebice.cz


V této souvislosti upozorňujeme, že Obecní úřad Netřebice umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné. Obecní úřad Netřebice není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu na ohlašovně Netřebice 147, Netřebice jsou ukládány u pobočky České pošty Velešín.


Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašovny nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s adresou trvalého pobytu na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením. 


V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění "odnosu" nebo "dosílky" na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

NABÍDKA BRIGÁDY NA ZIMNÍ ÚDRŽBU CHODNÍKŮ

 18. listopadu 2021


Obec Netřebice přijme brigádníka na zimní údržbu chodníků. Nabízíme práci na dohodu. Odměna 200,00 kč za hodinu.  Zájemci se mohou přihlásit u starostky Jany Vomáčkové, e-mail: starosta@obecnetrebice.cz, tel. kontakt 723 469 247.