Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Dlouhá


Datum uveřejnění: 8. leden 2021
Datum sejmutí: 11. únor 2021