OZV č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Netřebice


Datum uveřejnění: 13. září 2019
Datum sejmutí: 31. září 2019