OZV č. 3/2019 o místních poplatcích


Datum uveřejnění: 1. leden 2020
Datum sejmutí: 31. leden 2020

Obec Netřebice nemá zřízen automatizovaný systém evidence poplatkových subjektů a proto nemůže aplikovat ustanovení §14a odst. 5 zákona o místních poplatcích, tj. nebude na úřední desce zveřejňovat údaje, na které se nevztahuje povinnost je ohlásit nebo ohlásit jejich změnu.