Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce


Datum uveřejnění: 30. duben 2021
Datum sejmutí: 4. červen 2021