Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce


Datum uveřejnění: 29. duben 2024
Datum sejmutí: 31. květen 2024