Úvodní slovo


   Vážení přátelé,


      dovolte abych Vás srdečně pozdravil jménem členů Mysliveckého sdružení Háj Netřebice (dále jen sdružení ).

Na našich stránkách bychom Vás chtěli seznamovat z činností sdružení, s problémy se kterými se potýkáme a zároveň i s historií myslivosti v této oblasti. Pokusíme se Vám postupně vysvětlit, že ochrana přírody a zvěře nikdy nebyla a ani není v rozporu s činností našeho sdružení a že plánováný chov zvěře a s tím související i lov je v souladu se zájmem jak občanů tak celé společnosti.


     Samozřejmě, budeme využívat i těchto stránek abychom přesvědčovali občany, že je i v jejich zájmu, nerušit myslivcům jejich práva daná zákonem. Mám tím na mysli různé činnosti občanů nebo návštěvníků přírody jak v zimním období, kdy zvěř vyžaduje více klidu k odpočinku, tak v době lovu v době večerní a při rozednění v blízkosti mysliveckých zařízení.


     Postupně bychom Vás chtěli seznamovat s profesionalitou myslivosti, konkrétně co vše musí občan, který má zájem stát se myslivcem absolvovat a jaké jsou přibližně základní duševní a materiální požadavky na myslivce. Možná, že budou někteří takzvaní "znalci myslivosti" překvapeni, co vše musí myslivec splnit, jaké jsou jeho finanční náklady, aby obdržel lovecké oprávnění. Dále, že je potřeba spousta hodin, které musí myslivec své zálibě věnovat, jsou to zkušenosti a znalosti zvěře, úcta ke zvěři, což se rovná dodržování tradic a zvyklostí, které teprve dělají z lovce skutečného myslivce.


     Chceme Vás dále informovat o přikrmování zvěře v zimním období (doba strádání). Budeme Vám vysvětlovat, co je vhodné a co není zvěři předkládat ke krmení a v jakém období. Dále Vás chceme seznamovat s tím jak je potřeba se chovat v případě, když najdete mláďata a nebo padlou (mrtvou) zvěř. Třeba bude i někoho zajímat jaká jsou zákonná práva myslivecké stráže, jako veřejného činitele a tím se předejde různým nedorozuměním nebo dokonce i konfliktům. Bude to i řada informací o činnosti myslivců v průběhu roku o tradicích a zvycích, které provázely myslivce po celou dobu historie české myslivosti. 

             

     Příroda v oblasti Netřebic je velice krásná, stačí se jen rozhlédnout po okolí. Víme, že patří nám všem a my všichni se musíme pouze naučit vzájemné respektovat. K tomu by měly přispět i tyto internetové stránky. Chtěli bychom se věnovat i vašim dotazům, které nám můžete pokládat prostřednictvím e-mailu na adresu: goldfingerp@seznam.cz. Dotazy a odpovědi budeme zveřejňovat na těchto stránkách.


     Přeji po myslivecku "Lovu zdar" a všem přátelům myslivosti a přírody hodně štěstí, radosti a příjemných pocitů při pobytu v naší nádherné přírodě.


JUDr. Jan Stejskal

předseda sdružení