Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a Oznámení o veřejném projednání návrhu 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zkráceným postupem


Datum uveřejnění: 6. únor 2024
Datum sejmutí: 15. březen 2024


VV