Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy


Datum uveřejnění: 14. září 2021
Datum sejmutí: 31. prosinec 2022

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, č.j.: MZE-49892/2021-16212