Veřejná vyhláška - prodloužení platnosti společného povolení na stavbu "VRT + VODOVOD REJTY - VHS"


Datum uveřejnění: 13. září 2023
Datum sejmutí: 29. září 2023


VV