Základní informace


Základní informace o Myslivecké sdružení Háj Netřebice


     Myslivecké sdružení Háj Netřebice (dále jen MS) je registrováno podle zákona u Ministerstva vnitra ČR a to ode dne 10.3.1993.


     V současné době tvoří členskou základnu celkem 19 členů a jeden adept myslivosti. Mezi členy MS patří i dvě ženy, které jsou velice zodpovědné a pánům kolegům se určitě vyrovnají.


     Myslivecké sdružení má pronajatou honitbu od Honebního společenstva Netřebice o celkové výměře 1.433 ha a dále má pronajatou odkalovací nádrž Zemědělského družstva Netřebice, kde zajišťuje běžnou provozní údržbu.


     Všichni členové MS splňují stanovené profesní předpoklady pro plnění práva myslivosti, jako je zejména absolvování školení a zkoušky z myslivosti, oprávnění nosit zbraň (zbrojní průkazy) a další kursy a zkoušky ke zvýšení odbornosti myslivosti, veterinární zkoušky a zkoušky mysliveckých psů. Členové MS jsou většinou vlastníci honebních pozemků a zároveň jsou členové Honebního společenstva Netřebice.


     Členové MS se schází na členské schůzi jedenkrát za měsíc, kde hodnotí především péči o zvěř v honitbě, udržení normovaných stavů zvěře a tzv. tlumení přemnožených lišek, kun a divokých prasat.

     MS navazuje na dlouhodobé tradice myslivosti v Netřebicích a zejména velice prospěšnou a odpovědnou práci myslivců v obci Netřebice.


     Myslivecké sdružení v Netřebicích vzniklo podle zákona po druhé světové válce, jako profesní organizace občanů, kteří měli zájem o myslivost a splňovali základní stanovené předpoklady. Jednalo se o tzv. lidovou myslivost, ve které nebylo rozhodující vlastnictví honebních pozemků, ale profesní zájem o odbornost. Jak lze vyčíst z kroniky Netřebic, patřili myslivci po celou dobu existence sdružení mezi nejaktivnější občany v Netřebicích. MS bylo hodnoceno často jako nejlepší organizace a oceněno i finančními dary. Ulovená zvěř byla většinou dodávána do výkupu, myslivci sbírali a odevzdávali kožky zvířat... V brigádnické činnosti ke zvelebování obce Netřebice odpracovali v průměru 400 až 500 brigádnických hodin ročně, pro místní JZD rovněž 400 - 500 hodin, pro Lesní závod až 150 hodin. Každým rokem vysazovali až 500 lesních stromů. Pro kulturní a výchovnou činnost v obci organizovali různé přednášky o zvěři a přírodě, pravidelně organizovali promítání filmů, pracovali s dětmi, organizovali myslivecké plesy a tzv. Poslední leče.


     V řadě věcí se můžeme od svých dřívejších kolegů hodně učit, i když jejich zejména kulturní možnosti byly v Netřebicích nesrovnatelně jiné.JUDr. Jan Stejskal

předseda sdružení